jscmbio

01 international2

Международно сътрудничество

Международно сътрудничество е отдел институционализиран като структура на Университета, отговарящ за международни и национални научни, инфраструктурни проектни..

Прочети още

02 academic staff

Развитие на академичния състав

От преподавателите на МУ - Пловдив се очаква да притежават компетентност и умения, с които да подготвят студентите и специализантите да вземат гъвкави интердисциплинарни решения в своята..

Прочети още

03 career centre2

Кариерен център

Центърът предоставя актуална информация на студентите и дипломантите за наши и международни проекти, стипендии по научни програми, провеждане на обучения в страната...

Прочети още

04 projects

Проекти

Проектната дейност е едновременно традиционна и иновационна, създаваща възможности, както за индивидуална изява, така и за подобряване на работата в екип. Изпълнението на проектите...

Прочети още

05 quality

Качество и акредитации

Системата за управление на качеството следи за постоянно подобряване на качеството на образованието и изследванията в МУ чрез стимулиране на звената към състезателност и..

Прочети още

06 auctions2

Профил на купувача 

Тук ще можете да намерите своевременна информация за текущи обществени поръчки в МУ - Пловдив, съобразена с промените в българската и европейска нормативна база и утвърдените...

Прочети още

Новини

Prev Next

Важна информация относно обявените конкурси за заемане на АД "Доцент" и АД "Професор" в МУ-Пловдив, обявени в ДВ бр.87 от 21.10.2014 г.

21-11-2014 Новини

ИНФОРМАЦИЯ относно обявените конкурси за заемане на АД "Доцент" и АД "Професор" в МУ-Пловдив, обявени в ДВ бр.87 от 21.10.2014 г. Конкурсите са обявени на 21.10.2014 г. при тогава действащата правна уредба на регламентите за заемане на АД "Доцент" и АД "Професор" и ще бъдат проведени по реда, уреден в Правилника на МУ-Пловдив,...

Фонд Научни изследвания - резултати от Конкурсна сесия 2014

20-11-2014 Новини

Уважаеми представители на Академичния състав, Информираме Ви, че на сайта на Фонд Научни изследвания (www.fni.bg) са обявени резултатите от оценяването на проектите, подадени в рамките на Конкурсна сесия 2014 (Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области 2014). Авторите на научни проекти или партньори в проектни колективи могат да се информират за...

Европейският ден на антибиотиците

18-11-2014 Новини

  Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми преподаватели, докторанти, студенти, специализанти, учени и изследователи Европейският ден на антибиотиците се чества на 18 ноември. Това е ден, в който си припомняме значението на откриването на антибиотиците за лечението на инфекциозните заболявания и който ни кара да не забравяме необходимостта от правилното им приложение с...

Номинации в VIII-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината"

14-11-2014 Новини

Номинации в VIII-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината"

  Номинации в VIII-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината"     УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,С настоящото писмо бихме искали да Ви информираме, че НПСС откри процедурата за номинации в VIII-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината". Събитието ще бъде под патронажа на Министъра на образованието и науката, а студентите, желаещи да...

ПОКАНА - Заключителна конференция за публичност и медийна разгласа за национални и регионални медии в изпълнение на проект "ДОКТОРАНТ"

11-11-2014 Новини

ПОКАНА  -  Заключителна конференция за публичност и медийна разгласа за национални и регионални медии в изпълнение на проект "ДОКТОРАНТ"

    ПОКАНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И МЕДИЙНА РАЗГЛАСА ЗА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ В изпълнение на проект „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)”,  договор №BG051PO001-3.3.06-0011 и съгласно Дейността  свързана с осигуряване на  публичност и разпространение постиженията на проекта Екипът за управление...

Университета в Нагасаки, Япония обявява прием на кандидатури по Програма за обмен на студенти за пролетта на 2015 г.

07-11-2014 Новини

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми студенти, Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че Университета в Нагасаки, Япония обявява прием на кандидатури по Програма за обмен на студенти за пролетта на 2015 г. За повече подробности, моля посетете:http://www.nagasaki-u.ac.jp/ryugaku/e/pis/syurui_4.html Срокът за подаване на кандидатурите е 20 ноември 2014 г.По препоръка на Университета...

БИЦ на МУ-Пловдив най-добра университетска библиотека в конкурс на Оксфорд

Посветени на хуманността

rector-medical-university-plovdiv

Драги приятели, дами и господа,

Медицински Университет - Пловдив е авторитетен образователен и научен център във висшето медицинско образование в продължение на близо седем десетилетия. “Посветени на хуманността” – нима може да има по-хубав девиз за един медицински университет от нашия девиз?
                                                                                                                                                                                             Прочети още...

 

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе