01 international2

Международно сътрудничество

Международно сътрудничество е отдел институционализиран като структура на Университета, отговарящ за международни и национални научни, инфраструктурни проектни..

Прочети още

02 academic staff

Развитие на академичния състав

От преподавателите на МУ - Пловдив се очаква да притежават компетентност и умения, с които да подготвят студентите и специализантите да вземат гъвкави интердисциплинарни решения в своята..

Прочети още

03 career centre2

Кариерен център

Центърът предоставя актуална информация на студентите и дипломантите за наши и международни проекти, стипендии по научни програми, провеждане на обучения в страната...

Прочети още

04 projects

Проекти

Проектната дейност е едновременно традиционна и иновационна, създаваща възможности, както за индивидуална изява, така и за подобряване на работата в екип. Изпълнението на проектите...

Прочети още

05 quality

Качество и акредитации

Системата за управление на качеството следи за постоянно подобряване на качеството на образованието и изследванията в МУ чрез стимулиране на звената към състезателност и..

Прочети още

06 auctions2

Профил на купувача 

Тук ще можете да намерите своевременна информация за текущи обществени поръчки в МУ - Пловдив, съобразена с промените в българската и европейска нормативна база и утвърдените...

Прочети още

Новини

Prev Next

Публична лекция по хирургия - Д-р Ривас, Испания

23-10-2014 Новини

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми студенти, Информираме Ви, че на 28.10.2014 от 12.30ч. в аудиторията на хирургически блок ще бъде представена публична лекция по хирургия от Д-р Ривас - Испания. Лекцията ще се изнесе на английски език. Поканата е и за англоезичните студенти. Допълнителна информация - в приложената ПОКАНА. Каним всички желаещи да посетят лекцията. Проф. д-р...

Семинар по повод на Международния ден на медицинския физик

22-10-2014 Новини

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми студенти,   ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив,  ул. “Цар Асен” № 24, ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, организира СЕМИНАР по повод на Международния ден на медицинския физик (7 ноември), рождения ден на Мария Кюри (7 ноември) и Международния  ден на образната диагнoстика (8 нoември).     Тема на семинара: Да погледнем в тялото: прогрес...

ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ -ДВ бр.87/21.10.2014

21-10-2014 Новини

  ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ -ДВ бр.87/21.10.2014 Медицинският университет – Пловдив,обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: доценти по: 7.1. Медицина: Анатомия, хистология цитология – за нуждите на катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ – двама; Психиатрия – за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска...

Академичен обмен в областта на психосоматичната медицина - международна мрежа CEEPUS

20-10-2014 Новини

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми колеги,   Зам. Ректор по МСПД и институционален координатор на международната мрежа CEEPUS ви информират, че е обявена процедура за селекция на кандидати за академичен обмен в областта на психосоматичната медицина. Допълнителни указания можете да прочетете от ТУК. Срокът за кандидатстване е 31 октомври 2014. Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор...

Thomson Reuters provides free access to the new InCites 2.0

17-10-2014 Новини

Thomson Reuters provides free access to the new InCites 2.0

Thomson Reuters provides free access to the new InCites 2.0 Within the National License for access to online resources, two products of Thomson Reuters for evaluation of scientific publications have been included: Web of Science and InCites. You can access the new InCites 2.0 at http://incites.thomsonreuters.com free of charge until the end...

Thomson Reuters предоставя свободен достъп до новия InCites 2.0

17-10-2014 Новини

Thomson Reuters предоставя свободен достъп до новия InCites 2.0

Thomson Reuters предоставя свободен достъп до новия InCites 2.0 В рамките на Националния лиценз за достъп до електронни бази данни са включени два продукта на Thomson Reuters - Web of Science и InCites за оценка на научните публикации. До края на 2014 г. компанията предлага свободен достъп до новия InCites 2.0 на...

БИЦ на МУ-Пловдив най-добра университетска библиотека в конкурс на Оксфорд

Постижения на МУ - Пловдив

Prev Next

МУ Пловдив - "Най-добър университет" - престижна международна награда

30-03-2014

МУ Пловдив - "Най-добър университет" - престижна международна награда

МУ Пловдив - "Най-добър университет" - престижна международна награда Уважаеми представители на Академичния състав,  Уважаеми студенти, докторанти, специализанти, С удоволствие Ви съобщавам, че МУ-Пловдив бе удостоен с престижната международна награда „Най-добър университет” за водещи позиции в областта на образованието. Наградата бе връчена на Срещата на върха на лидерите в областта „Наука и...

ОТЛИЧИЕ за Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия NuPhICoS

20-12-2013

ОТЛИЧИЕ за Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия NuPhICoS

NuPhICoS Nuclear Pharmacy Integrated Course for Students in Pharmacy, Medicine, Medical Physics and Nuclear Chemistry       Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми студенти и докторанти, С удоволствие Ви информирам, че Медицински Университет-Пловдив е един от дванадесетте български образователни организации с награда по повод цялостен принос в реализирането на най-голямата европейска програма за...

Посветени на хуманността

rector-medical-university-plovdiv

Драги приятели, дами и господа,

Медицински Университет - Пловдив е авторитетен образователен и научен център във висшето медицинско образование в продължение на близо седем десетилетия. “Посветени на хуманността” – нима може да има по-хубав девиз за един медицински университет от нашия девиз?
                                                                                                                                                                                             Прочети още...

 

Ректорът на МУ - Пловдив пред News7

 

Уважаеми колеги,преподаватели и служители на Медицински университет – Пловдив,

Вероятно вече повечето от вас знаят, че Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет е обнародвала информация за резултатите от акредитационните процедури и оценяване на проекти за периода 1.05.2013 – 30.04.2014 г. на висшите училища в Република България, на техните основни звена и филиали. С гордост отбелязваме, че в първата петица на всички акредитирани 51 български висши учебни заведения е Медицински университет – Пловдив с оценка 9.40. Пред нас са само Медицински университет – София с 9.68, УНСС с 9.65, СУ с 9.59 и ТУ с 9.50. Сред извънсофийските ВУЗ-ове ние сме на първо място, на първо място сме и сред пловдивските висши училища. Приемаме тази висока институционална оценка като резултат от активната и високопрофесионалната дейност на всички преподаватели и служители в администрацията на университета. Това е възможност да изкажа искрената си благодарност към вас за вашите ежедневни усилия да работите за авторитета на нашия университет, за чувството за отговорност и разбиране към смисъла на работата, която вършим заедно, и за отдадеността ни към хуманизма.

Ректор на Медицински университет – Пловдив

Проф. д-р Стефан Костянев, дмн

 

 

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе