01 international2

Международно сътрудничество

Международно сътрудничество е отдел институционализиран като структура на Университета, отговарящ за международни и национални научни, инфраструктурни проектни..

Прочети още

02 academic staff

Развитие на академичния състав

От преподавателите на МУ - Пловдив се очаква да притежават компетентност и умения, с които да подготвят студентите и специализантите да вземат гъвкави интердисциплинарни решения в своята..

Прочети още

03 career centre2

Кариерен център

Центърът предоставя актуална информация на студентите и дипломантите за наши и международни проекти, стипендии по научни програми, провеждане на обучения в страната...

Прочети още

04 projects

Проекти

Проектната дейност е едновременно традиционна и иновационна, създаваща възможности, както за индивидуална изява, така и за подобряване на работата в екип. Изпълнението на проектите...

Прочети още

05 quality

Качество и акредитации

Системата за управление на качеството следи за постоянно подобряване на качеството на образованието и изследванията в МУ чрез стимулиране на звената към състезателност и..

Прочети още

06 auctions2

Профил на купувача 

Тук ще можете да намерите своевременна информация за текущи обществени поръчки в МУ - Пловдив, съобразена с промените в българската и европейска нормативна база и утвърдените...

Прочети още

Новини

Prev Next

Проекти по програма SCOPES на Швейцарския национален фонд

29-10-2014 Новини

Уважаеми представители на Академичния състав, Информираме Ви, че Швейцарската програма SCOPES предвижда 16 милиона швейцарски франка за насърчаване на сътрудничеството между изследователи от Швейцария и страните от ЦИЕ за периода 2013-2016 г. Програмата SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) е програма на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания...

Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в гр. Оксфорд, Великобритания

28-10-2014 Новини

Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс  „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в гр. Оксфорд, Великобритания

Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в гр. Оксфорд, Великобритания     Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми студенти,     С удоволствие Ви информирам, че Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в гр. Оксфорд, Великобритания. Международният конкурс „Наука и образование” се провежда...

Публична лекция по хирургия - Д-р Ривас, Испания

23-10-2014 Новини

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми студенти, Информираме Ви, че на 28.10.2014 от 12.30ч. в аудиторията на хирургически блок ще бъде представена публична лекция по хирургия от Д-р Ривас - Испания. Лекцията ще се изнесе на английски език. Поканата е и за англоезичните студенти. Допълнителна информация - в приложената ПОКАНА. Каним всички желаещи да посетят лекцията. Проф. д-р...

Семинар по повод на Международния ден на медицинския физик

22-10-2014 Новини

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми студенти,   ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив,  ул. “Цар Асен” № 24, ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, организира СЕМИНАР по повод на Международния ден на медицинския физик (7 ноември), рождения ден на Мария Кюри (7 ноември) и Международния  ден на образната диагнoстика (8 нoември).     Тема на семинара: Да погледнем в тялото: прогрес...

ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ -ДВ бр.87/21.10.2014

21-10-2014 Новини

  ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ -ДВ бр.87/21.10.2014 Медицинският университет – Пловдив,обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: доценти по: 7.1. Медицина: Анатомия, хистология цитология – за нуждите на катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ – двама; Психиатрия – за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска...

Академичен обмен в областта на психосоматичната медицина - международна мрежа CEEPUS

20-10-2014 Новини

Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми колеги,   Зам. Ректор по МСПД и институционален координатор на международната мрежа CEEPUS ви информират, че е обявена процедура за селекция на кандидати за академичен обмен в областта на психосоматичната медицина. Допълнителни указания можете да прочетете от ТУК. Срокът за кандидатстване е 31 октомври 2014. Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор...

БИЦ на МУ-Пловдив най-добра университетска библиотека в конкурс на Оксфорд

Постижения на МУ - Пловдив

Prev Next

МУ Пловдив - "Най-добър университет" - престижна международна награда

30-03-2014

МУ Пловдив - "Най-добър университет" - престижна международна награда

МУ Пловдив - "Най-добър университет" - престижна международна награда Уважаеми представители на Академичния състав,  Уважаеми студенти, докторанти, специализанти, С удоволствие Ви съобщавам, че МУ-Пловдив бе удостоен с престижната международна награда „Най-добър университет” за водещи позиции в областта на образованието. Наградата бе връчена на Срещата на върха на лидерите в областта „Наука и...

ОТЛИЧИЕ за Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия NuPhICoS

20-12-2013

ОТЛИЧИЕ за Интегриращ курс по нуклеарна фармация за студенти по фармация, медицина, медицинска физика и радиохимия NuPhICoS

NuPhICoS Nuclear Pharmacy Integrated Course for Students in Pharmacy, Medicine, Medical Physics and Nuclear Chemistry       Уважаеми представители на Академичния състав, Уважаеми студенти и докторанти, С удоволствие Ви информирам, че Медицински Университет-Пловдив е един от дванадесетте български образователни организации с награда по повод цялостен принос в реализирането на най-голямата европейска програма за...

Посветени на хуманността

rector-medical-university-plovdiv

Драги приятели, дами и господа,

Медицински Университет - Пловдив е авторитетен образователен и научен център във висшето медицинско образование в продължение на близо седем десетилетия. “Посветени на хуманността” – нима може да има по-хубав девиз за един медицински университет от нашия девиз?
                                                                                                                                                                                             Прочети още...

 

Ректорът на МУ - Пловдив пред News7

 

Уважаеми колеги,преподаватели и служители на Медицински университет – Пловдив,

Вероятно вече повечето от вас знаят, че Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет е обнародвала информация за резултатите от акредитационните процедури и оценяване на проекти за периода 1.05.2013 – 30.04.2014 г. на висшите училища в Република България, на техните основни звена и филиали. С гордост отбелязваме, че в първата петица на всички акредитирани 51 български висши учебни заведения е Медицински университет – Пловдив с оценка 9.40. Пред нас са само Медицински университет – София с 9.68, УНСС с 9.65, СУ с 9.59 и ТУ с 9.50. Сред извънсофийските ВУЗ-ове ние сме на първо място, на първо място сме и сред пловдивските висши училища. Приемаме тази висока институционална оценка като резултат от активната и високопрофесионалната дейност на всички преподаватели и служители в администрацията на университета. Това е възможност да изкажа искрената си благодарност към вас за вашите ежедневни усилия да работите за авторитета на нашия университет, за чувството за отговорност и разбиране към смисъла на работата, която вършим заедно, и за отдадеността ни към хуманизма.

Ректор на Медицински университет – Пловдив

Проф. д-р Стефан Костянев, дмн

 

 

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе