Събота, Ноември 01, 2014


Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Швейцарската програма SCOPES предвижда 16 милиона швейцарски франка за насърчаване на сътрудничеството между изследователи от Швейцария и страните от ЦИЕ за периода 2013-2016 г.

Програмата SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) е програма на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания – SNFS и Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие – SDC и е предназначена да насърчава сътрудничеството между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Централна и Източна Европа. Сегашната програмна фаза 2013-2016 е с бюджет 16 милиона швейцарски франка, предназначени за проекти в пет области:

•Институционални партньорства. Те са насочени към развитието и модернизацията на някои институционални аспекти на научните изследвания и образованието в Източна Европа и страните от Общността на независимите държави и не се фокусира директно върху изследователски проекти. Заявленията за кандидатстване могат да бъдат подавани до SNSF най-късно до 15 ноември 2014 г.

•Съвместни изследователски проекти. Те позволяват на учени от страните-партньори от Източна Европа да си сътрудничат с техните швейцарски колеги в иновативни проекти по конкретни проблеми във всички области на фундаменталните научни изследвания. В тази област схемата за кандидатстване още не е достъпна.

•Подготвителни грантове. Субсидиите за подготовка улесняват предложенията за развитие в рамките на предишните две направления. За тази цел се отпускат грантове на изследователи от страните-партньори и Швейцария, за да се покрият разходите за осъществяване на първото заседание за подготовка за разработването на проектите. Заявленията могат да бъдат подавани до края на месец октомври 2014 г.

•Конферентни грантове. Те осигуряват финансирането на пътните разходи и настаняването на изследователите от държавите-партньори в Източна Европа, участващи в международни научни конференции, които се провеждат в Швейцария. Този инструмент е независим от Съвместните изследователски проекти и Институционалните партньорства. Заявленията се подават до края на 2016 г.

•Грантове за последващ мониторинг на изпълнени вече Съвместни научни проекти или Институционални партньорства. Заявленията могат да бъдат подавани до 31.12.2016 г.

В програмата могат да участват учени от Източна Европа (включително България), които работят в институции, които развиват научна дейност с некомерсиална цел. Българските организации могат да участват във всички направления, при условие, че се включат в консорциум с швейцарска организация и поне още една от друга държава от Източна Европа. Държавите, които са членки на Европейския съюз, могат също така да влизат в ролята на посредник между швейцарските партньори и останалите държави, имащи право да участват в програмата.

Повече информация можете да намерите на официалната страница на програмата: http://www.snf.ch/en/funding/programmes/scopes/Pages/default.aspx.

Зам. Ректор по МСПД
Проф. д-р М. Мурдева, дм, мзм

 

Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс

„Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в гр. Оксфорд, Великобритания

 

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,  

 

С удоволствие Ви информирам, че Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в гр. Оксфорд, Великобритания.

Международният конкурс „Наука и образование” се провежда под патронажа на Клуба на ректорите в Европа и Комитет Сократ в Оксфорд. Целта е чрез състезание да бъдат отличени  изключителните постижения на висши учебни заведения и да бъдат насърчени най-добрите образователни институции, библиотеки, програми и дейности на учени, преподаватели и студенти.

След селекция, от 20-те кандидатури Експертният комитет номинира 2 библиотеки за наградата в категория „Най-добра университетска библиотека”, едната от които бе Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив. Крайният резултат е базиран на оценките от 4 компонента, сред които са онлайн гласуване и оценка от независими международни експерти.

На 14.10.2014 г. по време на Срещата на върха в Оксфорд бяха обявени победителите в престижния конкурс. В категорията „Най-добра университетска библиотека” за 2014 г.  отличието беше присъдено на Библиотечно-информационния център на МУ-Пловдив. 

Сертификатът за отлични постижения е международно признание за динамично развитие и  европейско ниво на информационно-технологичната инфраструктура, ресурси и услуги.

Ръководството на МУ-Пловдив благодари на всички, които взеха участие в подготовката на кандидатурата и подкрепиха БИЦ с гласа си. Заедно доказахме, че БИЦ има силата да свързва и вдъхновява.

 

ПРОФ. Д-Р СТЕФАН КОСТЯНЕВ, ДМН

Ректор на МУ – Пловдив

 

rector oxford 2014 best u l2   best uni library certificate

 

 

 

 

 

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че на 28.10.2014 от 12.30ч. в аудиторията на хирургически блок ще бъде представена публична лекция по хирургия от Д-р Ривас - Испания.

Лекцията ще се изнесе на английски език.

Поканата е и за англоезичните студенти.

Допълнителна информация - в приложената ПОКАНА.

Каним всички желаещи да посетят лекцията.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив,  ул. “Цар Асен” № 24, ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, организира СЕМИНАР по повод на Международния ден на медицинския физик (7 ноември), рождения ден на Мария Кюри (7 ноември) и Международния  ден на образната диагнoстика (8 нoември).

    Тема на семинара: Да погледнем в тялото: прогрес на образната диагностика чрез медицинската физика

 

Семинарът ще се проведе на 11.11.2014 от 14.00 часа в зала „Компас” на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ул. Цар Асен 24 (Ректорат). Заявки за участие с устен доклад, поздравителен адрес или изказване с продължителност  до 10 минути може да изпратите до 27.10.2014 (понеделник) на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като посочете темата, имената и местоработата на авторите и подчертаете името на лектора.

Ако желаете да бъдете само гост на събитието, моля, потвърдете присъствието си. Ще бъде подсигурена мултимедийна техника. Залата ще бъде отворена в 13.30 ч.

По желание на авторите пълен текст на докладите може да бъде отпечатан в Научните трудове на Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Програмата на семинара ще получите не по-късно от 10.11.2014.

Семинарът се подготвя с любезното съдействие на ПУ „Паисий Хилендарски” - Пловдив, Медицински университет - Пловдив, Технически университет - София - Филиал Пловдив и Съюза на учените в България - клон Пловдив.

Повече информация може да прочетете от приложената ПОКАНА.

С уважение,

проф. д-р Никола Балабанов
доц.д-р Тодорка Димитрова

За контакти: Тел.: 032/ 261 320 Моб. тел.: 0898783225

 

ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ -ДВ бр.87/21.10.2014
Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: доценти по: 7.1. Медицина: Анатомия, хистология цитология – за нуждите на катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ – двама; Психиатрия – за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска сихология“ – един; Педиатрия – към катедра „Педиатрия и медицинска генетика“ – един; Инфекциозни болести – за секция „Инфекциозни болести“ към катедра „Инфекциозни болести и паразитология“ – един; Клинична лаборатория – към катедра „Клинична лаборатория“ – един; професори по: 7.2. Стоматология: Ортопедична стоматология – за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“ – един; в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика за професор по 4.3. Биологически науки: Медицинска биохимия – за нуждите на катедра „Химия и биохимия“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават лично в Ректорат, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 а, 4002 Пловдив, справки - тел. (032)602 224, имейл адрес:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми колеги,
 

Зам. Ректор по МСПД и институционален координатор на международната мрежа CEEPUS ви информират, че е обявена процедура за селекция на кандидати за академичен обмен в областта на психосоматичната медицина.

Допълнителни указания можете да прочетете от ТУК.

Срокът за кандидатстване е 31 октомври 2014.


Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД
                      Проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм
Институционален координатор на CEEPUS

 

tr-logo

Thomson Reuters provides free access to the new InCites 2.0

Within the National License for access to online resources, two products of Thomson Reuters for evaluation of scientific publications have been included: Web of Science and InCites.

You can access the new InCites 2.0 at http://incites.thomsonreuters.com free of charge until the end of 2014.

The registration for Web of Science is also valid for the access to InCites 2.0. Unregistered users have the opportunity to be registered at the link: Register an email address on the web page of InCites 2.0.

You could receive more information at the Library & Information Centre.

tr-logo

Thomson Reuters предоставя свободен достъп до новия InCites 2.0

В рамките на Националния лиценз за достъп до електронни бази данни са включени два продукта на Thomson Reuters - Web of Science и InCites за оценка на научните публикации.

До края на 2014 г. компанията предлага свободен достъп до новия InCites 2.0 на адрес http://incites.thomsonreuters.com

Регистрацията във Web of Science важи и за достъп до InCites 2.0. Нерегистрираните потребители имат възможност да се регистрират от линка: Register an email address в дъното на страницата на InCites 2.0.

Повече информация можете да получите в Библиотечно-информационния център.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ОТДЕЛ „СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ”

ОРГАНИЗИРА

ОБУЧЕНИЕ ПО

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Обучението се провежда в два семестъра, с очни занятия в събота и неделя, с хорариум 20 учебни часа за предмет.

Обучението обхваща 20 учебни дисциплини, преподавани от хабилитирани специалисти от Медицински университет-Пловдив.

На успешно издържалите обучението се издава документ „СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ”

Начало на специализацията: 25.10.2014г. от 9:30 часа

Място за провеждане: Медицински университет – Пловдив,
Блок Вътрешни болести- 4 етаж,
Катедра Управление на здравните грижи

Тел. за справка:

Д-р Стоев – 0879908984

Д-р Георгиева, отдел СДО - 032/ 602 494

Възможност за стипендии за докторанти и постдокторанти франкофони

We are pleased to inform you that the 2015 "Eugen Ionescu" Call for Doctoral and Postdoctoral Grants is now open.

The grants consist of:

a monthly allowance : 1000 € for PhD holders, 800 € for PhD students

an installation bonus : 300 €

round-trip plane ticket

health insurance

a compensatory aid for laboratory supplies (given to the host university)

This call is open to :

French-speaking PhD students < 40 years

French-speaking PhD holders < 47 years

Application deadline: December 14th, 2014
Duration of the mobility: 3 months, March to July 2015
Host universities: 26 partner universities across Romania (guidance available)

Learn more
Download our poster

Contact us:

Dana GEORGESCU, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Bianca OPRISAN, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Страница 1 от 28

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе