Петък, Март 27, 2015

Уважаеми колеги,

         Във връзка с Европейския ден на морето, Факултетът по “Обществено дравеопазване” към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ град Варна организира на 20.05.2015г.национален форум с международно участие на тема „Море и здраве”

 

         Замисълът е да се обсъдят различните аспекти на българската морска култура: здравна, екологична, правна, икономическа, професионална, историческа и да се изложат предложения, свързани с използването на моретата, океаните и  р.Дунав, като национален стратегически приоритет.

Научната програма включва доклади и постерна сесия.

Тематични направления:

—  Морето и морските ресурси като източник на здраве;

—  Психо-социални, физични и химични рискови фактори за здравето на работещите на море и възможностите за превенция;

—  Съвременни методи за диагностика и лечение на професионалните заболявания на море;

—  Медицински аспект на комплексните методи за управление при бедствия и критични състояния на море и на брега;

—  Международни и национални здравни морски юридически инструменти – изисквания към работещите в морската индустрия, медицинските учебни заведения, държавните и местни власти относно медицински нормативи на море;

—  Здравно морско образование, следдипломна квалификация и медицинско освидетелстване на корабните екипажи;

—  Състояние на пазара на работна ръка в морското корабоплаване, медицински изисквания към потенциалните кандидати, място на жените в морската индустрия;

—Същност и състояние на здравната морска култура в търговското и пътническо корабоплаване, пристанищните дейности, морската добивна индустрия и морския туризъм; 

—  Разни (военно-морска медицина, подводна морска медицина и други).

Молим, при желание от Ваша страна да участвате с доклад, научно съобщение или постер, да изпратите тема, автори и кратко резюме до 300 знака на следния

E - mail адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Краен срок за изпращане на заглавие и автори – 31. 03. 2015 година.

Краен срок за изпращане на резюмето – 20. 04. 2015 година.

С уважение:                          

Организционен комитет

 

По повод празниците на франкофонията,

във Филиална библиотека - База 1 на Библиотечно-информационния център е подредена експозиция от  старинни френски медицински издания от библиотечния фонд на университета. 

 

 

ff

Уважаеми студенти, докторанти и преподаватели,

По повод Международния ден на франкофонията 20 март, ръководството на МУ-Пловдив обявява конкурс за превод от френски на български език на  художествен текст, публикуван от френски писател-лекар. Победителят в конкурса ще получи награда 100 лв, а заелият второ място – уикенд за двама в Цигов чарк.

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят електронен вариант на превода на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. не по-късно от  8 май 2015 г.

Френският текст може да се свали от http://www.paul-zeitoun.fr/pages/guide-romanesque/Tete-ventre-medecin-Chapitre1.pdf. Преводът на български език  се отнася за текста на стр. 8-9 (Finaoût ….  ordinateur.)

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 май 2015 г.

 

Покана за участие в Програма за индивидуална мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал, 2015/2016г.

Проектите са обявени по програма "BG09, Фонд за стипендии на ЕИП" в област:
• медицина и дентална медицина,
• с фокус върху здравето на етнически малцинствените групи, в частност, на населението от ромски произход.

Норвежкият център за международно сътрудничество в образованието (SIU) e основният програмен партньор на програмния оператор от страна на Норвегия. Основните страници за информация са:
• страниците на SIU: http://siu.no, http://www.rcn.no
• за регистрация в база данни: http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search, http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Partner_search/1253981563289.
• страниците на програмните партньори в Исландия и Лихтенщайн: http://www.rannis.is, http://www.aiba.llv.li/.

По Програмата се изисква владеене на английски език за Исландия и Норвегия и/или немски за Лихтенщайн, както и поименна покана от приемащата институция.

Мобилността на студенти може да включва както обучение на докторанти и специализанти във висши училища и научни организации на приемащата страна, така и посещаване на интензивни курсове за обучение по чужд език и летни училища за период от един до четири месеца в рамките на академичната година.

Мобилността на преподаватели, изследователи и административен персонал може да включва осъществяване на краткосрочна преподавателска дейност (от 1 до 3 седмици), посещение на обучителни курсове, участие в конференции, семинари и други организирани събития с цел обмен на опит и добри практики, извършване на самостоятелни и съвместни научни изследвания, съвместна работа с конкретен специалист от приемаща институция с цел обучение и обмен на опит.

Сроковете са:
- 18.05.2015 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;
- 29.05.2015 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор (МОН);
- 10.07.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор (МОН).

Преди участието в конкурса всички кандидати задължително трябва да се запознаят с документите и указанията за участие в дейностите на Финансовия механизъм на ЕИП, публикувани на www.eeagrants.org, включително Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП: http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA-Grants-2009-2014.

За повече информация: Център "Проекти", Ректорат, тел. 032 602321.

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ

П О К А Н А

VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

11–13 юни 2015 г., Пловдив

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 Природни и технически науки: Математика и информатика; физика; екология, химия; биология; техника и технологии.
 Медицински и аграрни науки: Дентална медицина; фармация; аграрни науки.
 Хуманитарни и обществени науки: Филология (лингвистика и литературознание); педагогика и психология; обществени науки; мениджмънт; глобализация и туризъм.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.subplovdiv.com; http://icys2013.uni-plovdiv.net/

 

На вниманието на АС - проекто-план за НИД за 2015 г.

е достъпен на :

проекто-план за НИД за 2015 г.

Официална покана за участие в програмата "Студенти-медици без граници, 2015"

Уважаеми студенти,

За 12-та година се провежда програмата "Студенти-медици без граници", финансирана от Lions Club, Виена.
Програмата организира едномесечни стажове за студенти по медицина, 4 и 5 курс (2-ма студенти + 1 резерва) в различни болници в Австрия за месеците юли, август и септември.

Възможностите за стаж са, както следва:
• в Медицинския университет във Виена през юли;
• в Медицинските университети в Грац, Инсбрук и Залцбург през август;
• в болници като Krankenhaus Hietzing (м.юли), Wilhelminenspital (м.юли), Lorenz Boehler Unfallkrankenhaus (м.юли), както и във Feldkirch, Linz и St. Pölten Klagenfurt.

Академичното ръководство организира процедура по подбор, която включва:
1. Предаване на необходимите документи до 20.3.2015, 15.30ч. в Деловодството на Ректората;
2. Събеседване с избраните кандидати на 23.3.2015 от 14.00 ч. в Заседателната зала на Ректората, ет.2.

Критериите за подбор са:
• студенти по медицина 4 или 5 курс
• минимален успех - 4.50; без невзети изпити
• много добро владеене на немски език - писмено и говоримо

Необходими документи при кандидатстване:
• Молба в свободен текст, съдържаща трите имена, годината на обучение и името на програмата;
• Академична справка;
• Документи, удостоверяващи познанията по немски език (дипломи, сертификати, други)

За повече информация:
г-ца Зорница Димова, Председател на АСМ, Пловдив, тел. 0886817433, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Център "Проекти", Отдел МСПД, тел. 032 602 321, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Зам. Ректор по международно сътрудничество
и проектна дейност
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

mu1

 Регистрация на пасивни участници за Юбилейната научна конференция

 

Всички желаещи да присъстват на лекциите и презентациите на Юбилейната научна конференция могат да се регистрират като пасивни участници до 30.04.2015 г. на следния адрес:

 http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/bg_listener

All willing to attend the plenary lectures and presentations at the Anniversary Scientific Conference are welcome to register as passive participants till April 30, 2015 on the web-site:

 http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/en_listener

Уважаеми представители на Академичния състав:

Информираме Ви за за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международната фондация „Мацумае“.

Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио отпуска стипендии за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2016 - март 2017 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерите науки и медицината.

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация "Мацумае" до 31 август 2015 г.

 

Повече информация можете да получите от ТУК.

Подробна информация за програмата, съдържаща и необходимите документи, и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на: www.mars.dti.nе.jp/mif.

 

Зам. Ректор по МСПД
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

izbori 2015 2 copy

Страница 1 от 33

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе