Вторник, Януари 27, 2015


 

На вниманието на студенти, докторанти, млади учени

Стипендии за обучение на френското правителство

Представени са стипендии за обучение, отпускани от френското правителство по обща процедура и извън конкретно договорени проекти.

Политика за отпускане на стипендиите

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle) както и за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати.

Магистратура 2

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 12 месеца. При удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури, без включен задължителен стаж (магистратури с научна насоченост) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия, след изтичане на 3 години от получаването на предходната стипендия.

Програма Коперник (Post Master)

Специализирана пост магистърска подготовка в областта на мениджмънта, програмата Коперник е насочена към икономисти, инженери и юристи с придобита степен магистър, франкофони, на възраст под 30 години в момента на подаване на документите, които не са били стипендианти на френското правителство. Кандидатите с известен професионален опит са с предимство.

Стипендията е с продължителност 12 месеца и не може да бъде продължавана или подновявана. При удължаване на престоя, което автоматично премахва статута на стипендиант на френското правителство, студентът задължително сключва нова осигуровка във Франция.

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.

Програма « Мобилност на млади научни работници »

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници ( до 35 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Условия за отпускане на стипендия

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

        да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години

        възраст : 30 години за ниво магистратура (master 2)

        възраст : 35 години за докторантура под двойно научно ръководство и за престои в рамките на програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници

        да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър или магистър

Внимание : стипендиите на френското правителство не се предоставят на студенти записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.

        да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години

        ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение

Кандидатстване за стипендия

Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България и трябва да съдържат следните документи, преведени и легализирани :

За ниво Mагистратура 2 :

        формуляр

        снимка, залепена върху формуляра

        CV

        копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година

        мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата

        препоръка от преподавател или работодател

        копие на кореспонденцията с френските учебни заведение

        копие на личната карта

За Програма Коперник :

Досието за кандидатстване се подготвя в 2 идентични екземпляра. Единият се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България, а вторият се изпраща в Париж на посочения във формуляра « Procédure de recrutement » адрес. Всяко досие трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

        формуляр

        копия на преведените и легализирани бакалавърска и магистърска диплома и/или съответните академични справки

        2 препоръки (на френски или английски)

        CV на френски език

За докторантури под двойно научно ръководство :

        формуляр

        снимка, залепена върху формуляра

        CV

        копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година

        кратко представяне на проекта и целта на кандидата

        писмено съгласие от двамата научни директори

        служебна бележка за зачисление на докторанта в България

        копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни

        евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения

        копие на личната карта

За програма « Мобилност на млади научни работници » :

        формуляр Dossier de bourse d’études / Dossier de bourse de stage

        снимка, залепена върху формуляра

        CV

        кратко представяне на проекта и целта на кандидата

        служебна бележка за зачисление на докторанта в България

        или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България

        препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя на кандидата във Франция

        писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване

        копие на личната карта

Срокове

Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

        13 март : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване

        20 март : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати

        първа седмица на април : събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.

        втора седмица на април : обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrancais.bg

        април/юли : подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния им прием от съответното френско учебно заведение.

Срокове

Програма Коперник

        13 март : краен срок за подаване на досие за кандидатстване

        края на март : подбор на кандидатите по досие

        15 април : събеседване на одобрените кандидати с комисия съставена от представител на програмата Коперник, бивши студенти Коперник и представител на Френския
институт в България

        края на юни : обявяване на окончателните резултати

Срокове

Мобилност на млади научни работници

        Три сесии през годината : края на февруари, края на април и края на септември

Досие за предоставяне на стипендия

След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията стипендианти подготвят ново досие (Dossier de bourse d’études), което веднъж депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Досието трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани :

        формуляр

        снимка, залепена върху формуляра

        CV

        мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата

        копие на последната придобита диплома във висшето образование и нейното приложение

        или академична справка за студентите в последна година

        атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно завезение

        копие на личната карта

Докторантите е необходимо да добавят още :

        копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни

        писмено съгласие на двамата научни ръководители

        служебна бележка за зачисление на докторанта в България

        евентуално списък на публикации

Стипендии и добавки

Стипендиите на френското правителство включват :

        767 евро месечна издръжка

        медицинска осигуровка

        такса за записване в университета

За докторантурите под двойно научно ръководство е възможно допълнително финансиране свързано със защитата на докторската дисертация.

Закупуване на книги и абонаменти са възможни чрез Campus France, но не е систематична практика. Необходимо е стипендиантите да се информират предварително за условията на тези добавки.

Добавка за жилище се отпуска, ако наемът надвишава сумата заплащана в студентско общежитие. Повече информация може да се получи в Campus France .

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

Контакт :

Бюро за стипендии

Френски институт в България

ул. Славейков № 3

Бисера Коларова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.institutfrancais.bg

тел : 00 359 2 937 79 14

тел : 00 359 2 937 79 64

 

Научен отдел

Преподаватели от МУ - Пловдив номинирани за Изобретател на годината

 

Murdjeva i Draganov

С удоволствие Ви съобщаваме, че преподавателите проф. д-р Мариана Мурджева и доц. д-р Мариан Драганов са номинирани за Изобретател на годината. Те са направили откритие в категория "Химия и Биотехнологии" за безсерумна клетъчна линия, която може да се използва за диагностика на вируси и бактерии.

Патентът на двамата изобретатели е "Щам постоянна клетъчна линия за диагностични цели". Той е изобретение конкретно за диагностиката на хламидийните полово-предавани заболявания, с което се намалява стойността на използваните реактиви.

Култивирането на този микроорганизъм извън живите организми е възможно само в клетъчни култури от клетки на бозайници. Те изискват специфични среди, обогатени с фетален телешки серум, който е много променлив компонент и с висока цена.

„Ние сме разработили  безсерумна клетъчна тест-система на основата на клетки, в която   развитието на хламидията от проби на пациенти се извършва без добавяне на скъпоструващия серум”, обясняват откривателите.

В категория „Химия и биотехнологии” за номинациите се състезаваха 11 патента, издадени през 2014 година; номинирани са 3, като един от тях е този на проф. Мурджева и доц. Драганов.

Само един от номинираните ще бъде избран за Изобретател на годината и вписан в  Златната книга на българските изобретатели и откриватели.

Наградите на патентното ведомство ще бъдат връчени в четвъртък (22 януари) от 19 ч. в Централния военен клуб в гр. София.

 

"МЕДИЯ КЪНСАЛТИНГ" ЕООД

 

УЕБИНАР „ДИГИТАЛНА МЕДИЦИНА”

Уважаеми колеги,

МУ – Пловдив предлага уникална възможност за включване в първия в страната уеб - базиран курс „Дигитална медицина“.

За лектор е поканен д-р Александър Симидчиев.

Той е лекар, който съчетава опит едновременно в клиничната медицина, здравния мениджмънт и практически опит във фармацевтичната индустрияи дигиталните технологии – сертифициран от Института по директен и дигитален маркетинг.

Само първият лекционен курс ще се проведе в аудиторния комплекс на МУ – Пловдив, а следващите ще са онлайн. Курсът е планиран за 10 учебни часа и носи 5 кредита.

            Предвиждат се 2 повторения на курса.

  1. От 02.03.2015 г.  до 06.03.2015 г.
  2. От 20.04.2015 г.  до 24.04.2015 г.

Желанието си за участие можете да заявите до 20.02.2015 г., като посочите предпочитанията си на следния адрес:

http://q-4-u.eu/index.php/754939/tk-234802384

Надяваме се, че тази нова форма на обучение ще Ви обогати и ще повиши квалификацията Ви.

Проф. д-р В. Сарафян, дмн

Зам. Ректор по НИД 

 

Кратка анотация

  1. Как технологичното развитие променя практиката на медицината?

Достъп до информация и демократизирането на медиите довежда до нови измерения в общуването и нови измерения на ангажирането с пациенти и колеги?

  1. Какво отношение има това към лекарите?

Медицината става все по индивидъализирана, работа с мрежа от колеги и поддържащи услуги, дейности които се развиват в реално време и всичко това променя средата и изискванията към ролята и лекарите?

  1. Какво отношение има това към пациентите?

Улеснения достъп до информация и как това променя отношението към лекаря? Какви инструменти могат да се ползват за да се ангажира пациента с дигитални средства?

  1. Как ще изглежда медицината на бъдещето и как ще достигнем до там?

Кое се случва независимо от нас, и как ние можем да насочваме процесите в желана посока? Как можем и трябва да организираме институциите и средствата за да се посрещнат нуждите на дигиталния пациент и дигиталния лекар?

Запознайте се със структурата и съдържанието на курса:

 

structure

21-ва Годишна програма за образователни стипендии и предоставяне на безвъзмездни средства за научни изследвания на Фондация Онасис

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти,

С удоволствие Ви съобщаваме за 21-ва Годишна програма за образователни стипендии и предоставяне на безвъзмездни средства за научни изследвания на Фондация Онасис (http://www.onassis.gr/en), която стартира на 1 октомври 2015 г.

Програмата е насочена към университетски професори, доценти и асистенти (носители на докторска научна степен /Ph.D.), изследователи със следдокторска степен (носители на Ph.D.) и докторанти от цял свят.

Краен срок за подаване на кандидатурите: 31 януари 2015 г.

Информация за всички области на научните изследвания, които са част от Програмата, както и инструкциите за подаване на Вашата кандидатура можете да видите на следния линк:

http://www.uni-med.net/images/onassiseng.pdf

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми изследователи, докторанти, млади учени,

Информираме Ви за предстоящата 49-ата Годишна научна среща на Европейската асоциация за клинични изследвания, която ще се проведе в Клуж-Напока, Румъния, 27-30 май 2015.

МУ Пловдив е получил покана за подаване на резюмета за научни разработки до 16.02.2015 в работни селции (workshop, пленарна, постерна) на адрес:

http://esci2015.medical-congresses.ro/Participant/Register

Информация за събитието, организацията на провеждането и научната програма можете да получите от ТУК.

Полезни връзки:

 
 
Всички приети разработки ще бъдат публикувани в Thomson Reuters  заключителен доклад след срещата.
Приблизителна цена: между 50-70 EUR / публикация и може да се извършва директно в секретариата на конгреса.
 
Ако проявявате интерес, моля, изпратете Вашата заявка на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да се получи шаблон и повече подробности.
Пълнотекстовите статии се изпращат до 10 юни 2015 в електронен формат.
 
Клуж-Напока очаква Вашите заявки.
 
Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн
Зам. Ректор по НИД
 

 

 

mu1

Предварителна програма на Юбилейната научна конференция

 

Предварителната програма на Юбилейната научна конференция е достъпна на адрес :

http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/prelim_bg

 

dedicated2

Preliminary program of Jubilee scientific conference

 

Preliminary program of Jubilee scientific conference is available on address :

http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/prelim__en 

 

 

Медицински университе - гр. Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността "медицински лаборант" към катедра "Анатомия, хистология и ембриология", сектор "Хистология".

Изисквания : професионален бакалавър "медицински лаборант".

Необходими документи :

1. Заявление до ректора на МУ - Пловдив - свободен текст;

2. Копие от дипломата за професионална квалификация и приложението към нея;

3. Автобиография - европейски формат;

4. Сертификати, дипломи и други документи - ако има такива.

Документи се подават в канцеларията на катедра "Анатомия, хистология и ембриология"

всеки работен ден ор 8.00 до 13 часа (тел. 032/602 409) до 27.02.2015 г. на адрес : бул. "Васил Априлов" 15А.

На вниманието на академичния състав, докторанти и студенти -  до 31.01. 2015 г. е осигурен временен достъп до Access Medicine и Access Pediatrics.

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА

Брюксел 5 - 10 април 2015 г. (на френски език)

Уважаеми колеги франкофони,

Международната франкофонска асоциация за обучение по медицински науки SIFEM и нейните партньори отправят покана за участие в Петия международен конгрес по медицинска педагогика, който ще се проведе в Брюксел от 5 до 10 април 2015 г.

Конгресът ще обедини преподаватели, изследователи и студенти от областта на здравните науки, както и всички, които се интересуват от педагогически иновации и тяхното приложение в обучението. Акцентът ще бъде върху две основни тематики: обществената отговорност на институциите за медицинско обучение и целевият подход в обучението. Ще бъдат засегнати и допълнителни теми, свързани с медицинската педагогика – логика и аргументация в клиничната практика, симулации, интернационализация на обучението, методи за оценка на студентите и на обучението, цифрови технологии...), на които ще бъдат посветени и някои от пленарните доклади, симпозиумите, редовните заседания и постерните сесии. Ще се организират и обучителни уъркшопи, които ще разгледат практически подходи за въвеждане и оценка на нови педагогически практики (проблемно-базирано обучение, роля на мотивацията при студенти и преподаватели, въведение в научно-изследователската дейност по медицинска педагогика, проблеми, свързани с глобализацията, интердисциплинарни подходи и пр.)

Освен покана за участие в конгреса, SIFEM отправя и покана за участия с доклади по основните тематични акценти или по съпътстващите теми на конгреса. С условията за представяне на доклад или постер можете да се запознаете на сайта на конгреса: http://sifem2015.sciencesconf.org.

Срок за подаване на заявки с резюмета – 15 февруари 2015 г.

Предварителната програма със списъка на уъркшопите ще откриете на: http://sifem2015.sciencesconf.org/conference/sifem2015/pages/SIFEM2015_Preprogramme_1.pdf

За конкретни въпроси и допълнителна информация:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД

 

Страница 1 от 30

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе