Неделя, Октомври 26, 2014


Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че на 28.10.2014 от 12.30ч. в аудиторията на хирургически блок ще бъде представена публична лекция по хирургия от Д-р Ривас - Испания.

Лекцията ще се изнесе на английски език.

Поканата е и за англоезичните студенти.

Допълнителна информация - в приложената ПОКАНА.

Каним всички желаещи да посетят лекцията.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив,  ул. “Цар Асен” № 24, ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, организира СЕМИНАР по повод на Международния ден на медицинския физик (7 ноември), рождения ден на Мария Кюри (7 ноември) и Международния  ден на образната диагнoстика (8 нoември).

    Тема на семинара: Да погледнем в тялото: прогрес на образната диагностика чрез медицинската физика

 

Семинарът ще се проведе на 11.11.2014 от 14.00 часа в зала „Компас” на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, ул. Цар Асен 24 (Ректорат). Заявки за участие с устен доклад, поздравителен адрес или изказване с продължителност  до 10 минути може да изпратите до 27.10.2014 (понеделник) на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. като посочете темата, имената и местоработата на авторите и подчертаете името на лектора.

Ако желаете да бъдете само гост на събитието, моля, потвърдете присъствието си. Ще бъде подсигурена мултимедийна техника. Залата ще бъде отворена в 13.30 ч.

По желание на авторите пълен текст на докладите може да бъде отпечатан в Научните трудове на Физически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Програмата на семинара ще получите не по-късно от 10.11.2014.

Семинарът се подготвя с любезното съдействие на ПУ „Паисий Хилендарски” - Пловдив, Медицински университет - Пловдив, Технически университет - София - Филиал Пловдив и Съюза на учените в България - клон Пловдив.

Повече информация може да прочетете от приложената ПОКАНА.

С уважение,

проф. д-р Никола Балабанов
доц.д-р Тодорка Димитрова

За контакти: Тел.: 032/ 261 320 Моб. тел.: 0898783225

 

ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ -ДВ бр.87/21.10.2014
Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: доценти по: 7.1. Медицина: Анатомия, хистология цитология – за нуждите на катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ – двама; Психиатрия – за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска сихология“ – един; Педиатрия – към катедра „Педиатрия и медицинска генетика“ – един; Инфекциозни болести – за секция „Инфекциозни болести“ към катедра „Инфекциозни болести и паразитология“ – един; Клинична лаборатория – към катедра „Клинична лаборатория“ – един; професори по: 7.2. Стоматология: Ортопедична стоматология – за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“ – един; в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика за професор по 4.3. Биологически науки: Медицинска биохимия – за нуждите на катедра „Химия и биохимия“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават лично в Ректорат, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 а, 4002 Пловдив, справки - тел. (032)602 224, имейл адрес:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми колеги,
 

Зам. Ректор по МСПД и институционален координатор на международната мрежа CEEPUS ви информират, че е обявена процедура за селекция на кандидати за академичен обмен в областта на психосоматичната медицина.

Допълнителни указания можете да прочетете от ТУК.

Срокът за кандидатстване е 31 октомври 2014.


Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД
                      Проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм
Институционален координатор на CEEPUS

 

tr-logo

Thomson Reuters provides free access to the new InCites 2.0

Within the National License for access to online resources, two products of Thomson Reuters for evaluation of scientific publications have been included: Web of Science and InCites.

You can access the new InCites 2.0 at http://incites.thomsonreuters.com free of charge until the end of 2014.

The registration for Web of Science is also valid for the access to InCites 2.0. Unregistered users have the opportunity to be registered at the link: Register an email address on the web page of InCites 2.0.

You could receive more information at the Library & Information Centre.

tr-logo

Thomson Reuters предоставя свободен достъп до новия InCites 2.0

В рамките на Националния лиценз за достъп до електронни бази данни са включени два продукта на Thomson Reuters - Web of Science и InCites за оценка на научните публикации.

До края на 2014 г. компанията предлага свободен достъп до новия InCites 2.0 на адрес http://incites.thomsonreuters.com

Регистрацията във Web of Science важи и за достъп до InCites 2.0. Нерегистрираните потребители имат възможност да се регистрират от линка: Register an email address в дъното на страницата на InCites 2.0.

Повече информация можете да получите в Библиотечно-информационния център.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ОТДЕЛ „СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ”

ОРГАНИЗИРА

ОБУЧЕНИЕ ПО

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Обучението се провежда в два семестъра, с очни занятия в събота и неделя, с хорариум 20 учебни часа за предмет.

Обучението обхваща 20 учебни дисциплини, преподавани от хабилитирани специалисти от Медицински университет-Пловдив.

На успешно издържалите обучението се издава документ „СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ”

Начало на специализацията: 25.10.2014г. от 9:30 часа

Място за провеждане: Медицински университет – Пловдив,
Блок Вътрешни болести- 4 етаж,
Катедра Управление на здравните грижи

Тел. за справка:

Д-р Стоев – 0879908984

Д-р Георгиева, отдел СДО - 032/ 602 494

Възможност за стипендии за докторанти и постдокторанти франкофони

We are pleased to inform you that the 2015 "Eugen Ionescu" Call for Doctoral and Postdoctoral Grants is now open.

The grants consist of:

a monthly allowance : 1000 € for PhD holders, 800 € for PhD students

an installation bonus : 300 €

round-trip plane ticket

health insurance

a compensatory aid for laboratory supplies (given to the host university)

This call is open to :

French-speaking PhD students < 40 years

French-speaking PhD holders < 47 years

Application deadline: December 14th, 2014
Duration of the mobility: 3 months, March to July 2015
Host universities: 26 partner universities across Romania (guidance available)

Learn more
Download our poster

Contact us:

Dana GEORGESCU, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Bianca OPRISAN, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Dear lecturers, employees and students,

Medical University of Plovdiv initiates a recruitment for a folk dance group.

Leader of the group will be a professional choreographer from the Academy of Music, Dance and Fine Arts.

Establishment of a representative academic ensemble is also previewed.

Classes will be held every Monday and Wednesday from 16.30h till 17.30h.

Applications are accepted till October 30th , 2014 at: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

We are glad that the preliminary feedback and suggestions for a dance group are highly positive.

Professor V.Sarafian, MD, PhD, DMSc

Vice Rector

Стартира едномесечен пробен достъп до интерактивната образователна платформа  Access Medicine

ACCESS-MEDICINE NO-MH3


От 13.10.2014 г. в продължение на един месец преподавателите, студентите и докторантите от МУ-Пловдив ще имат възможност да ползват пълнотекстово 67 заглавия на фундаментални учебници по медицина от издателство McGraw-Hill.
Достъпът до колекцията се осъществява чрез интерактивната платформа Access Medicine с адрес http://accessmedicine.mhmedical.com
Освен електронни учебници, платформата включва мултимедия, описания на медицински случаи, лекарствена информация и др. Предоставя и възможност за провеждане на тестове и оценка на знанията. 
Повече информация можете да получите в библиотеките на Библиотечно-информационния център.
Списък на включените заглавия

 

Страница 1 от 28

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе