Петък, Декември 19, 2014


fdm-kOLEDA

BMJ-Logo-Positive-RGB.smallСтартира едномесечен пробен достъп до 22 списания на British Medical Journal


От 1 до 31.12.2014 г. с любезното посредничество на Scientific Knowledge Services GmbH на университетската общност от МУ-Пловдив е предоставен безплатен пробен достъп до платформата на British Medical Journal.
Колекцията включва 22 водещи медицински списания в областта на клиничната медицина, обществено здраве и доказателствената медицина. BMJ.com е международно седмично медицинско списание за лекари, което предоставя безплатна информация до оригинални научни изследвания и избрани статии от архива на BMJ.
Адреси за достъп:
British Medical Journal
BMJ.com
Повече информация относно ползването им можете да получите в Библиотечно-информационния център.

 

Докторантски и постдокторантски стипендии на румънското правителство по програмата

„Йожен Йонеско“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Университетската агенция на франкофонията AUF обявява откриването на процедура за кандидатстване за докторантски и постдокторантски стипендии на румънското правителство по програмата „Йожен Йонеско“ (bourses doctorales et postdoctorales en Roumanie).

Стипендиите включват :

 • Месечна сума (1000 € за постдокторанти, 800 € за докторанти)

 • Добавка при настаняване (300 €)

 • Пътни разходи в двете посоки

 • Здравна застраховка

 • Разходи за лабораторна работа в приемащата институция

Могат да кандидатстват:

 • Докторанти, владеещи френски език < 40 г.

 • Преподаватели-изследователи, владеещи френски език < 47 г.

Срок за подаване на кандидатурите: 14 декември 2014 г.
Продължителност: 3 месеца, от март до юли 2015 г.


Списък на приемащите университети: http://www.auf.org/media/adminfiles/accueil.pdf (26 universitésroumainespartenaires)


За повече информация: Отдел за международно сътрудничество на МУ-Пловдив и на адрес:
http://www.auf.org/appels-offre/bourses-eugen-ionescu-14-15-appel/

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД

 

 

Стипендии за студентски стажове на АUF

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,

Имам удоволствието да Ви съобщя, че Франкофонската университетска агенция AUF обявява покана за кандидатстване за стипендии за професионални стажове на студенти.

Стипендиите се предоставят за срок от 1 до 3 месеца - периода  май-декември 2015 г.

За подробна информация, посетете: www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appel-doffres-regional/

Кандидатите трябва да владеят френски език, да са редовни студенти най-малко в 3 курс на бакалавърска или магистърска програма в периода на стажа, да имат съгласие на приемащата страна. Регламент за отпускане на стипендията, както и пълен списък с документите за кандидатстване, ще намерите на адрес:

http://www.auf.org/media/adminfiles/SP2015_reglement.pdf 

Крайният срок за подаване на документите е 2 март 2015 г. 

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД

 

2015 “Eugen Ionescu” Call for Doctoral and Postdoctoral Grants

 

 

Dear colleagues,

 

Dear students,

We are pleased to inform you that the 2015 “Eugen Ionescu” Call for Doctoral and Postdoctoral Grants is now open.

The grants consist of:

 • a monthly allowance : 1000 € for PhD holders, 800 € for PhD students
 • an installation bonus : 300 €
 • round-trip plane ticket
 • health insurance
 • a compensatory aid for laboratory supplies (given to the host university)

This call is open to:

 • French-speaking PhD students < 40 years
 • French-speaking PhD holders < 47 years

 

Application deadline: December 14th, 2014
Duration of the mobility
: 3 months, March to July 2015

Host universities: 26 partner universities across Romania (guidance available)

Learn more at: http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/bourses-eugen-ionescu-14-15-appel/

 

Prof. Marianna Murdjeva, MD, PhD, MHM

Vice-Rector of International Relations and Project Activity

Medical University - Plovdiv

 

МУ Пловдив финансира 32 докторанти да правят нови открития

 

mu_doctorants

 

Медицинският университет в Пловдив създаде нови начини, за да мотивира младите учени да правят нови открития. Те са свързани и с тяхната реализация на пазара на труда, след като завършат висшето си медицинско образование. Това стана възможно благодарение на проекта "Докторант", в който са включени 32 докторанти по акредитирани научни специалности.

 

Цялата новина в plovdiv24.bg :  http://news.plovdiv24.bg/526955.html

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че на сайта на Фонд Научни изследвания (www.fni.bg) са обявени резултатите от оценяването на проектите, подадени в рамките на Конкурсна сесия 2014 (Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области 2014).

Авторите на научни проекти или партньори в проектни колективи могат да се информират за резултатите от оценяването.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД

 

Стартира пробен достъп до две колекции от електронни книги на EBSCO

До 20.12.2014 г. университетската общност на МУ-Пловдив има безплатен достъп до електронни книги от следните колекции:

eBook Academic Collection - включва над 132 000 заглавия на книги в различни области на знанието, сред които и медицина. Електронните книги са на водещи университетски издатели, като Oxford University Press, Cambridge University Press, University of California Press, Harvard University Press, Elsevier, Taylor & Francis, Sage Publications, John Wiley & Sons etc.

eBook Business Collection - предлага над 12 000 заглавия по различни бизнес теми, като: маркетинг, финанси, управление на кариерата, личностно развитие. Освен заглавия от академични издателства са включени и такива на бизнес сдружения.

Повече информация относно ползването им можете да получите в Библиотечно-информационния център.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Швейцарската програма SCOPES предвижда 16 милиона швейцарски франка за насърчаване на сътрудничеството между изследователи от Швейцария и страните от ЦИЕ за периода 2013-2016 г.

Програмата SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) е програма на Швейцарския национален фонд за насърчаване на научните изследвания – SNFS и Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие – SDC и е предназначена да насърчава сътрудничеството между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Централна и Източна Европа. Сегашната програмна фаза 2013-2016 е с бюджет 16 милиона швейцарски франка, предназначени за проекти в пет области:

•Институционални партньорства. Те са насочени към развитието и модернизацията на някои институционални аспекти на научните изследвания и образованието в Източна Европа и страните от Общността на независимите държави и не се фокусира директно върху изследователски проекти. Заявленията за кандидатстване могат да бъдат подавани до SNSF най-късно до 15 ноември 2014 г.

•Съвместни изследователски проекти. Те позволяват на учени от страните-партньори от Източна Европа да си сътрудничат с техните швейцарски колеги в иновативни проекти по конкретни проблеми във всички области на фундаменталните научни изследвания. В тази област схемата за кандидатстване още не е достъпна.

•Подготвителни грантове. Субсидиите за подготовка улесняват предложенията за развитие в рамките на предишните две направления. За тази цел се отпускат грантове на изследователи от страните-партньори и Швейцария, за да се покрият разходите за осъществяване на първото заседание за подготовка за разработването на проектите. Заявленията могат да бъдат подавани до края на месец октомври 2014 г.

•Конферентни грантове. Те осигуряват финансирането на пътните разходи и настаняването на изследователите от държавите-партньори в Източна Европа, участващи в международни научни конференции, които се провеждат в Швейцария. Този инструмент е независим от Съвместните изследователски проекти и Институционалните партньорства. Заявленията се подават до края на 2016 г.

•Грантове за последващ мониторинг на изпълнени вече Съвместни научни проекти или Институционални партньорства. Заявленията могат да бъдат подавани до 31.12.2016 г.

В програмата могат да участват учени от Източна Европа (включително България), които работят в институции, които развиват научна дейност с некомерсиална цел. Българските организации могат да участват във всички направления, при условие, че се включат в консорциум с швейцарска организация и поне още една от друга държава от Източна Европа. Държавите, които са членки на Европейския съюз, могат също така да влизат в ролята на посредник между швейцарските партньори и останалите държави, имащи право да участват в програмата.

Повече информация можете да намерите на официалната страница на програмата: http://www.snf.ch/en/funding/programmes/scopes/Pages/default.aspx.

Зам. Ректор по МСПД
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

 

Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс

„Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в гр. Оксфорд, Великобритания

 

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти,  

 

С удоволствие Ви информирам, че Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели международния конкурс „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в гр. Оксфорд, Великобритания.

Международният конкурс „Наука и образование” се провежда под патронажа на Клуба на ректорите в Европа и Комитет Сократ в Оксфорд. Целта е чрез състезание да бъдат отличени  изключителните постижения на висши учебни заведения и да бъдат насърчени най-добрите образователни институции, библиотеки, програми и дейности на учени, преподаватели и студенти.

След селекция, от 20-те кандидатури Експертният комитет номинира 2 библиотеки за наградата в категория „Най-добра университетска библиотека”, едната от които бе Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив. Крайният резултат е базиран на оценките от 4 компонента, сред които са онлайн гласуване и оценка от независими международни експерти.

На 14.10.2014 г. по време на Срещата на върха в Оксфорд бяха обявени победителите в престижния конкурс. В категорията „Най-добра университетска библиотека” за 2014 г.  отличието беше присъдено на Библиотечно-информационния център на МУ-Пловдив. 

Сертификатът за отлични постижения е международно признание за динамично развитие и  европейско ниво на информационно-технологичната инфраструктура, ресурси и услуги.

Ръководството на МУ-Пловдив благодари на всички, които взеха участие в подготовката на кандидатурата и подкрепиха БИЦ с гласа си. Заедно доказахме, че БИЦ има силата да свързва и вдъхновява.

 

ПРОФ. Д-Р СТЕФАН КОСТЯНЕВ, ДМН

Ректор на МУ – Пловдив

 

rector oxford 2014 best u l2   best uni library certificate

 

 

 

 

 

 

Страница 1 от 29

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе