Събота, Юли 26, 2014


 

Медицински Университет - Пловдив домакин на конгрес на Световната Федерация по лазерна дентална медицина (WFLD-ED)

Кандидатурата на Медицински университет – Пловдив за домакинство през 2017 спечели пълното одобрение на борда на Европейската дивизия на WFLD в Париж.

В една от емблематичните сгради на Париж - „La Maison de la Chimie”, на свое редовно заседание на 3-ти юли 2014г., бордът на Европейската дивизия на WFLD (Световна федерация по лазерна дентална медицина) избра единодушно кандидатурата на Медицинския университет - Пловдив за домакин на Международния конгрес на WFLD-ED през 2017 г.

Изборът на страна домакин се състоя в рамките на 14-тия конгрес на WFLD, на който присъстваха над 30 нации от 5 континента. Научните конгреси на WFLD са сред най-престижните и очаквани събития в света на лазерните технологии. Те дават уникална възможност за запознаване с новите постижения в лазерната дентална медицина чрез лекциите на водещи авторитети, подкрепят млади учени в областта на клиничните проучвания и фундаменталните научни изследвания и премахват политическите, религиозни и икономически граници, които пречат да общуваме свободно, дори в света на науката и идеите. В тази изключителна обстановка беше представена кандидатурата на Медицински университет - Пловдив за домакин на конгреса на WFLD-ED през 2017 година. Една кандидатура, дълго и сериозно подготвяна, за да бъде единодушно и безапелационноприета.

Представянето на кандидатурата включваше и атрактивен 4 минутен филм, събрал историята и красотата на Пловдив, развитието на лазерната дейност във ФДМ, както и прекрасната база на Факултета по дентална медицина и Медицински Университет - Пловдив.

    

 

 

 

Участието на живо по повод спечеленото домакинство на доц. д-р Георги Томов, дм  и доц. д-р Ани Белчева, дм в сутрешния блок на DCTV "Утро с DCTV" на 17 юли 2014

 

 

 

проект Техностарт на Министерството на икономиката и енергетиката

 

t-start

 

Министерство на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “ТЕХНОСТАРТ“.

Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

Ако си студент или докторант или си завършил през 2013 или 2014г. имаш възможност да кандидатстваш с иновативна бизнес идея и да получиш финансиране до 20 000лв.

Кандидатите могат да подават бизнес идеи в следните области според Класификацията на икономическите дейности 2008г.(КИД-2008) 

  • Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“
  • Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”, само кодове от раздели J58– “Издателска дейност”,  J61 “Далекосъобщения”,  J62 “Дейности в областта на информационните технологии”, J63 “Информационни услуги”.
  • Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойнадейност“.

Бизнес плановете ще се оценяват по 2 критерия - жизнесбособност на бизнес плана(45т.) и иновативност на бизнес идеята(55т.). Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа:

  1. Оценка на административното съответствие на кандидата съгласно изискванията по проекта и подадената документация.
  2. Експертна оценка от външни оценители на бизнес плана.
  3. Интервю с Одобрените кандидати от Оценяващ комитет.

За да бъде допуснат до интервю, Кандидатът трябва да е получил минимум 50 точки от експертната оценка на своя бизнес план.

Краен срок за подаване на документите: 15.09.2014 г.

Правилата на конкурса и формуляри за участие, както и как да кандидатствате може да намерите на :

http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html

За най-актуална информация ни следвайте в социалните мрежи:

Facebook

LinkedIn

Google+

За въпроси и допълнителна информация: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

" target="_blank">
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
   

 

 

 

 Стипендии на научната и образователна фондация на Байер „Карл Дуисберг"

Целта на фондацията е да помогне на млади таланти да реализират научни проекти в Германия, за да развият своите кариерни възможности. Търсят се кандидати, които следват висшето си образование по специалности хуманна и ветеринарна медицина, обществено здраве и инженерна медицина. Средствата от стипендиите могат да бъдат използвани за провеждане на клинични стажове, лабораторни проучвания, преддипломни стажове, специализирани обучителни курсове, разработване на докторски тези, научноизследователска работа по проекти в Германия.
Кандидатите трябва да имат добри оценки от следването, отлична мотивация, детайлизиран план на проекта с потвърждение на приемащата институция.
Срокът за кандидатстване за стипендии за учебната 2014/2015 г. е до 15 юли т.г. Подробна информация за стипендиите и начина на канди­датстване на:
http://www.bayer-foundations.com/en/carl-duisberg-scholarships.aspx
http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx

 

ОБЯВА

Медицински университет – Пловдив обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността „Библиотекар" в Библиотечно-информационния център.

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование в областта на библиотечно-информационните науки или филология.
2. Писмено и говоримо владеене на английски език на ниво В2 или по-високо.
3. Много добра компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.

Необходими документи за участие в конкурса:
1. Автобиография – европейски формат.
2. Мотивационно писмо.
3. Копие от диплома за висше образование с приложението.
4. Удостоверение за владеене на английски език или други сертификати (ако има такива).

Документи се подават всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч. в Библиотеката на бул. В. Априлов, 15А в срок до 04.07.2014 г.

С отговарящите на условията кандидати ще бъде проведено интервю, като за насрочената дата и час кандидатите ще бъдат информирани чрез електронна поща.

Телефони за справка: 032/602 522

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

 

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” на МУ – Пловдив Ви информира, че от до август 2014 г. ще се проведе Международен младежки фестивал в гр. Истанбул, Турция.

Фестивалът е насочен към студенти и академични преподаватели, които желаят да споделят опита си и да създадат контакти в мрежа от евроазиатски университети.

Афиш: www.euras-edu.org/festival/EURASYOUTHFESTIVALPOSTER.pdf

Участието във Фестивала е безплатно. Oсигурени са 4 нощувки, обяд и социална програма за 3-ма студенти и 1 академичен ръководител.

Разходи:

-               пътни разходи Пловдив – Истанбул с автобус (ще бъдат поети от МУ – Пловдив);

-               джобни пари за престоя от 5 дни (ще бъдат поемани от участниците).

Формуляр за участие: www.euras-edu.org/festival/ApplicationForm.doc

Желаещите трябва да попълнят формуляра за участие и да го предоставят в отдел „Международно сътрудничество” за разглеждане и одобрение от представители на Академичното ръководство на МУ – Пловдив.

За по-подробна информация: www.euras-edu.org/festival/ProceduresandConditions.pdf

Крайният срок за заявяване на интерес е 26 юни 2014 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.
Ректорпо МСПД

 

 

This fall, the Association of Medical Students-Plovdiv and the Medical University of Plovdiv will have the honor to host the first European medical student congress (EMScon) for Rare Diseases and Orphan Drugs (from 6th to 8th of September), as well as the 24th  General Assembly for the European Medical Students Association (EMSA) – 9th to 13th of September . Within this week, approximately 300 medical students from across Europe will gather in Plovdiv, all with the common goal of gathering new experiences, gaining new knowledge, and interacting with their fellow colleagues throughout Europe.

The Congress on Rare Diseases and Orphan Drugs aims to enrich the knowledge of the future medical professionals who otherwise do not have the opportunity to learn about important medical issues. In this case, topics such as advanced methods for prevention, diagnosis, treatment, follow-up, and rehabilitation on rare diseases and orphan drugs will be discussed.

 

emsconga

The General Assembly is one the main communication platforms of EMSA. It is where medical students throughout Europe come together to help decide upon any modifications to the association as well as to participate in various medical related workshops and events. Over the course of a week, elections of the European board take place, as well as approval and fixation of budgets and fees. In addition, the medical students in attendance will attend sessions related to medical education and science, public health, European integration and medical ethics and culture.

Hosting these prestigious events in Plovdiv will give Plovdiv’s medical students a chance to showcase their university and city as an educational and cultural hotspot.

For participation or further information about EMScon: Rare Diseases and Orphan Drugs and/or the EMSA General assembly, please visit www.emsaga2014.eu

ABOUT AMS - Plovdiv

The Association of Medical Students - Plovdiv’s mission is to bring together the students of the Medical University of Plovdiv and to empower them to organize and lead various events and organizations that positively affect our community and society. We strive to educate the citizens of Plovdiv on various health concerns such as tuberculosis, diabetes, and hypertonia, to name a few. Our most recent organization was an event on sleep apnea where our members educated willing passersby on the symptoms and risks of this condition.  With our weekly meetings we are constantly striving to come up with even newer and better events for the future.  We are members of European Medical Students’ Association and International Federation of Medical Students’ Associations and this gives the opportunity to exchange experience with our colleagues around the world and participate in global projects on public health, medical education and science and many others.

 Event's book

Event's poster

 

 

 

Европейски Студентски Медицински Конгрес по Редки болести и лекарства сираци

EMSCon: RareDiseasesandorphandrugs

и Генерална асамблея на Европейската Асоциация на студентите по медицина

Тази есен за старт на академичната година  Асоциацията на студентите медици – Пловдив и Медицински Университет - Пловдив с подкрепата на Община Пловдив ще имат честта да са домакини на първия Европейски Студентски Медицински Конгрес по Редки болести илекарства сираци (EMSCon: Rare Diseases and orphan drugs) 6-8 септември 2014г. и 24та Генерална асамблея на Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA) – 9-13 септември 2014. Това са събития, които всяка година събират около 300 студента по медицина от цяла Европа, една страхотна платформа, предоставяща възможността на студентите-медици да обменят опит с колеги от всички европейски държави.

Конгресът има за цел да подобри компетентността на бъдещите лекари в областта на редките заболявания. В рамките на събитието ще се разглеждат проблемите, свързани с профилактиката, диагностиката, лечението и мониторинга на редките болести, които са предизвикателство за лекарската практика и здравната система. На тази платформа студентите ще обменят информация по проблема и как се подхожда към него в различните европейски държави. Заедно с помощта на специалисти в областта ще работят и за един по-разширен медицински поглед на бъдещите лекари.

 

emscon ga

 

Генералната асамблея е върховният орган на Европейската асоциация на студентите по медицина (EMSA) и в рамките на 4 дни ще се провеждат пленарни сесии, относно политиката и развитието на асоциацията. Наред с това ще се състоят обучения, свързани с медицинско образование, обществено здраве, медицинска наука, европейска интеграция, медицинска етика и култура. Немалка част от Генералната асамблея са и неформалните обучения по ‘softskills’, свързани с подобряване на работата в екип, креативност, времево плануване и др.

Домакниството на тези две събития дава възможността на студентите по медицина в Пловдив да докажат своята конкурентноспособност и да допринесат за утвърждаването на гр. Пловдив като достоен научен и културен център.  

За заявяване на участие вече стартира и интернет страницата на събитието: www.emsaga2014.eu , където можете да намерите повече информация.

 

 

 

За Асоциация на студентите медици – Пловдив

АСМ – Пловдив е неправителствена организация с идеална цел, член на Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ) , EuropeanMedicalStudentsAssociation (EMSA) и InternationalFederationOfMedicalStudentsAssociations (IFMSA). В дейностите на сдружението се включват организиране на кампании, свързани със социалнозначими здравни проблеми (тютюнопушене, ХИВ/СПИН, хипертония, сънна апнея, туберкулоза и др.), благотворителни събития, научни конференции, практически обучения, участие в международни проекти и обменни програми за стаж в чужбина. За повече информация: http://asm-plovdiv.blogspot.com/

Координати за връзка:

Зорница Димова – Председател на АСМ Пловдив,

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
, 0886817433

Елеонора Христова – Координатор „Европейски конгрес за студенти по медицина – Редки болести и лекарства сираци“ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

">eleonora.hristovaa@gmail.com 0883606750

 

 Книжка на конгреса

 Официален плакат на събитието

 

 

На вниманието на представителите на Академичния състав,
изследователи, докторанти, специализанти, студенти

 

Уважаеми Представители на Академичния състав,
Уважаеми изследователи, докторанти, специализанти и студенти,  

Любезно Ви уведомяваме, че от 16.06.2014 г. Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс „Финансиране на научни изследвания в приоритетните области” – 2014 г.

Информация и документи за участие в конкурса са достъпни на новия сайт на Фонд Научни изследвания - www.fni.bg.

Приложения No 2 и No 3 ще се осигурят за участниците в конкурса от Център Проекти.

Приложение No 4 ще се съгласува със Счетоводен отдел.

Молим всички кандидати за участие в конкурсната сесия на ФНИ 2014 още в началния етап на подготовка да информират Център Проекти към Отдел МСПД с оглед оказване на съдействие, техническа помощ и организирано подаване на проектните предложения на МУ Пловдив във ФНИ.

Проф. Д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД

 

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Представяме на вниманието Ви информация относно Курсове   по   линия   на   програмата   на   индийското   правителство   за   техническо икономическо сътрудничество (Indian Technical and Economic Cooperation - ITEC) за 2014 - 2015 r.

C нота No. SOF/COM/237/1/2013 от 29 април 2014 г. посолството на Индия в София предлага курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество ITEC за финансовата 2014-2015 година.

По условията на програмата за всеки курс се определят не повече от двама кандидати от България, с подходящо образование, възраст от 25-45 г. и владеене на английски език и добро здравословно състояние.

Индийската страна поема пътни разходи. Обучаващата институция осигурява безплатно настаняване.

Запознайте се с

Информация, изисквания към кандидатите и формуляри.

Повече информация и СПИСЪК на курсовете за обучение, който се намира и на адрес: http://itec.mea.gov.in.

Формулярите на хартиен носител са на разположение в Център Проекти.

 

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД

 

 

На вниманието на представителите на Академичния състав,
изследователи, докторанти, специализанти, студенти

Уважаеми Представители на Академичния състав,
Уважаеми изследователи, докторанти, специализанти и студенти,

Любезно Ви уведомяваме, че от 09.06.2014 г. официалният уеб адрес на новия сайт на Фонд "Научни изследвания" е www.fni.bg.
Прилагаме писмо от управителя на ФНИ - г-н Николай Христов.

От ФНИ ни информират, че до 13.06.2014 г. ще се обяви новата Конкурсна сесия за проектни предложения на ФНИ с последващ 45 дневен срок за подготовка. Информацията за Конкурсната сесия ще се обяви на новия сайт.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор Международно сътрудничество и
проектна дейност

Страница 1 от 25

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе