Събота, Август 23, 2014


Уважаеми докторанти и специализанти,

Информираме Ви за НОВ КОНКУРС на БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ.

Подпомаганвето е по линия на проект на БЛС, който е пилотен  за България, провежда се за трета поредна година и цели привличане ангажираността на институциите и бизнеса по проблема, както и превръщането му в добра ежегодна инициатива.

Всяка от стипендиите е в размер на 400 лв. брутна месечна сума и се получава в продължение на една година за периода от 1 януари 2015  до 31 декември на следващата.  По воля на дарителя стипендията може да бъде продължена до успешното полагане на изпит за съответната специалност или до придобиване на степен „доктор”.

От БЛС съобщават, че основен източник на средства са целеви дарения от фирми, институции и други организации, както и физически лица, средства по проекти и програми, а също така и средства на лекарската организация.

В зависимост от получените дарения ще бъде определен броя на отпуснатите стипендии, но те ще бъдат поне 30, съобщават от БЛС. Специалностите, за които даренията са дадени се определят автоматично. С останалите дарения и допълнителни средства се финансират стипендианти и докторантури по специалности с изразен дефицит на лекари. Спечелилите стипендия подписват декларация, че през следващата 1 година след изтичане на периода за получаване на стипендията ще продължат да работят в България.

Право да участват в програмата имат специализанти и/или докторанти по предварително определените специалности, които са на възраст до 35 години и имат  общ успех от семестриално завършено образование по медицина не по-малко от 4.50 и общ успех от положени държавни изпити не по-малко от 4.50.

Необходими документи за кандидатстване за стипендията (краен срок 01.10) са: формуляр за кандидатстване, уверение за записана специализация, медицинско CV в европейски формат, копия на диплома, публикации и участия в конгреси.

Комисията по програмата в БЛС ще оценява всеки един кандидат по 4 основни критерии: среден успех от семестриално завършено образование по медицина и общ успех от положени държавни изпити, брой публикации, участия на конгреси и препоръки от най-малко три хабилитирани лица в областта, в която се кандидатства.

Подробна информация, Формуляр за кандидатстванер и допълнителна информация за стипендията можете да намерите от ТУК  и допълнителните връзки от посочения адрес.

Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн
Зам. Ректор по НИД

 

 

 Уважаеми представители на Академичния състав,  Уважаеми докторанти,

 Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че международната фондация "Мацумае" от Япония със седалище в гр. Токио предоставя възможност на учени от цял свят да кандидатстват за стипендии в различни области на науката.

Финансовата помощ се предоставя за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2015 - март 2016 г. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.  

Кандидатите трябва да притежават научната степен "доктор", да не са навършили 49 години, да имат задоволителни познания по английски или японски език, да не са посещавали досега Япония и да притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.) с уточнена работна програма. На одобрените кандидати фондацията ще предостави самолетен билет до Япония и обратно, месечна стипендия в размер на 200 хил. японски йени, застраховки и др. Допълнителна информация за програмата можете да намерите на страницата на фондацията: http://www.mars.dti.ne.jp/mif/

Срокът за кандидатстване е до 31 август 2014 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД

 

Уважаеми представители на Академичния състав,  
Уважаеми студенти,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Библиотечно-информационният център на МУ Пловдив е обявен от Европейската бизнес асамблея за Университетска библиотека на седмицата.

Информация за БИЦ е публикувана на страницата на списание The Leaders Times, което е издание на Европейската бизнес асамблея в Оксфорд, Великобритания:

http://www.summitofleaders.co.uk/en/projects/the-leaders-times/issue-11-2015

 

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор по МСПД

 

 

На вниманието на  специализантите, академичния състав и всички заинтересовани.

Уважаеми специализанти ,

На 25 септември 2014  от 13:30  до 16:30във 2-ра Аудитория на Аудиторен комплекс в Медицински Университет - Пловдив  ще се проведе еднодневен курс, предназначен за специализанти по Пластично-възстановителна и естетична хирургия на следните теми:  

Аномалии на ушната мида,
Последици от изгаряния,
Изкуствени дермиси,
Инфекции на ръката,
Обсъждане на клинични случаи за реконструкция на гърдата


Информация за събитието: http://bulapras.org/

 

1   Лекциите ще се изнесат от професор д-р Вероник Мартино Дюкеноа-Завеждащ Клиника по Пластично-възстановителна и естетична хирургия и Център за големи изгаряния в Университетската болница в Лил, Франция

 

 

 

2

 

Професор Мартино е и национален делегат на Франция в Европейския Борд по ПВЕХ. 

 

 

 

Записвания до 1 септември на e-mail :  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

Проф. д-р Юрий Анастасов, дмн
Председател на Българската асоциация по пластична,
реконструктивна и естетична хирургия /www.bulapras.org/

Медицински Университет – Пловдив, във  връзка  с Решение № 288 от 10 май  2013 г. на Министерския съвет на  основание  чл.  9,  а л. 3, т. 6  от  Закона за  висшето  образование  обявява конкурс за учебната 2014/2015  г. за редовни  докторанти

за подробности : ТУК

На вниманието на Декани на МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ
Директор ДЕСО, Директор МК
Зам. Декани НИД, Зам. Декани МСПД

 

Уважаеми представители на Академичното ръководство,

Информираме Ви, че Трета програма за действие на ЕК в областта на здравето за година 2014-2020 е приета с Регламент-№-282720Т4 на ЕК от 11 март 2014 г.
Програмата ее управлява от Изпълнителната агенция „Потребители, здраве и храни" - ИАПЗХ.

Електронният адрес, на който е достъпна информация за програмата, е http://ec.europa.eu/chafea/index.html.
Една от задачите на държавите-членки на ЕС е да разпространяват информация за програмата на национално ниво, като ИАПЗХ чрез своя изпълнител е възможно да покрие разходи за избраните от България дейности.

В тази връзка, моля за Вашето любезно съдействие за предоставяне на информация относно планирани от Вас събития, по време на които да бъде включена и тема, свързана с изпълнението на посочената по-горе програма.
 
Прилагаме въпросника на ИАПЗХ, съдържащ подробна информация за възможните форми, под които България би могла да се включи в промотивната дейност на програмата:

ВЪПРОСНИК на ИАПЗХ

Получената от Вас информация ще послужи на Министерство на здравеопазването за реалистично попълване на въпросника и посочване на конкретни параметри.

В случай на необходимост от разяснения може да се обърнете към лицата за контакт от :
 Г-жа Силвия Недева - титуляр в Програмния комитет по Третата програма за здраве 2014-2020 г. и титуляр в Мрежата от национални лица
за контакт;
Контакти на Г-жа Недева:
Тел. +359 2 9301 205; Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

• Г-жа Катя Ивкова - държавен експерт, дирекция «Европейска координация, международни дейности и протокол» (заместник в Програмния комитет по Третата програма за здраве 2014-2020 г. и заместник в Мрежата от национални лица за контакт).
Контакти на г-жа Ивкова:
Тел. +359 2 9301 252; Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предварително благодарим за оказаното съдействие !

 

Проф. д-р М/ Мурджева, дм, мзм
Зам. Ректор МСПД

Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив участва в конкурс за най-добра университетска библиотека.

 

Медицински Университет - Пловдив домакин на конгрес на Световната Федерация по лазерна дентална медицина (WFLD-ED)

Кандидатурата на Медицински университет – Пловдив за домакинство през 2017 спечели пълното одобрение на борда на Европейската дивизия на WFLD в Париж.

В една от емблематичните сгради на Париж - „La Maison de la Chimie”, на свое редовно заседание на 3-ти юли 2014г., бордът на Европейската дивизия на WFLD (Световна федерация по лазерна дентална медицина) избра единодушно кандидатурата на Медицинския университет - Пловдив за домакин на Международния конгрес на WFLD-ED през 2017 г.

Изборът на страна домакин се състоя в рамките на 14-тия конгрес на WFLD, на който присъстваха над 30 нации от 5 континента. Научните конгреси на WFLD са сред най-престижните и очаквани събития в света на лазерните технологии. Те дават уникална възможност за запознаване с новите постижения в лазерната дентална медицина чрез лекциите на водещи авторитети, подкрепят млади учени в областта на клиничните проучвания и фундаменталните научни изследвания и премахват политическите, религиозни и икономически граници, които пречат да общуваме свободно, дори в света на науката и идеите. В тази изключителна обстановка беше представена кандидатурата на Медицински университет - Пловдив за домакин на конгреса на WFLD-ED през 2017 година. Една кандидатура, дълго и сериозно подготвяна, за да бъде единодушно и безапелационноприета.

Представянето на кандидатурата включваше и атрактивен 4 минутен филм, събрал историята и красотата на Пловдив, развитието на лазерната дейност във ФДМ, както и прекрасната база на Факултета по дентална медицина и Медицински Университет - Пловдив.

    

 

 

 

Участието на живо по повод спечеленото домакинство на доц. д-р Георги Томов, дм  и доц. д-р Ани Белчева, дм в сутрешния блок на DCTV "Утро с DCTV" на 17 юли 2014

 

 

 

проект Техностарт на Министерството на икономиката и енергетиката

 

t-start

 

Министерство на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България чрез реализиране на проекта “ТЕХНОСТАРТ“.

Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

Ако си студент или докторант или си завършил през 2013 или 2014г. имаш възможност да кандидатстваш с иновативна бизнес идея и да получиш финансиране до 20 000лв.

Кандидатите могат да подават бизнес идеи в следните области според Класификацията на икономическите дейности 2008г.(КИД-2008) 

  • Целият Сектор С - „Преработваща промишленост“
  • Сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения”, само кодове от раздели J58– “Издателска дейност”,  J61 “Далекосъобщения”,  J62 “Дейности в областта на информационните технологии”, J63 “Информационни услуги”.
  • Сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойнадейност“.

Бизнес плановете ще се оценяват по 2 критерия - жизнесбособност на бизнес плана(45т.) и иновативност на бизнес идеята(55т.). Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа:

  1. Оценка на административното съответствие на кандидата съгласно изискванията по проекта и подадената документация.
  2. Експертна оценка от външни оценители на бизнес плана.
  3. Интервю с Одобрените кандидати от Оценяващ комитет.

За да бъде допуснат до интервю, Кандидатът трябва да е получил минимум 50 точки от експертната оценка на своя бизнес план.

Краен срок за подаване на документите: 15.09.2014 г.

Правилата на конкурса и формуляри за участие, както и как да кандидатствате може да намерите на :

http://www.mi.government.bg/bg/themes/proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1390-442.html

За най-актуална информация ни следвайте в социалните мрежи:

Facebook

LinkedIn

Google+

За въпроси и допълнителна информация: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите." target="_blank">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   

 

 

 

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

 

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” на МУ – Пловдив Ви информира, че от до август 2014 г. ще се проведе Международен младежки фестивал в гр. Истанбул, Турция.

Фестивалът е насочен към студенти и академични преподаватели, които желаят да споделят опита си и да създадат контакти в мрежа от евроазиатски университети.

Афиш: www.euras-edu.org/festival/EURASYOUTHFESTIVALPOSTER.pdf

Участието във Фестивала е безплатно. Oсигурени са 4 нощувки, обяд и социална програма за 3-ма студенти и 1 академичен ръководител.

Разходи:

-               пътни разходи Пловдив – Истанбул с автобус (ще бъдат поети от МУ – Пловдив);

-               джобни пари за престоя от 5 дни (ще бъдат поемани от участниците).

Формуляр за участие: www.euras-edu.org/festival/ApplicationForm.doc

Желаещите трябва да попълнят формуляра за участие и да го предоставят в отдел „Международно сътрудничество” за разглеждане и одобрение от представители на Академичното ръководство на МУ – Пловдив.

За по-подробна информация: www.euras-edu.org/festival/ProceduresandConditions.pdf

Крайният срок за заявяване на интерес е 26 юни 2014 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.
Ректорпо МСПД

Страница 1 от 26

Запиши се

Моля въведете Вашите данни

Свържете се с нас

Бул. Васил Априлов 15-А
гр. Пловдив
4002
България
Вижте ни в картата
До горе